Välkommen till SkolID − Ditt konto för allt inom skola

Säker och enkel tillgång till skoltjänster

SÄKERT

SkolID är säkert att använda. Vi ser till att din integritet skyddas medan du hanterar allt som har med skolan att göra.

ETT KONTO

Oavsett vilka skoltjänster du vill använda, behöver du bara ett SkolID-konto.

ETT INLOGGNINGSSÄTT

Med SkolID identifierar du dig på samma sätt, oavsett operativsystem, tillverkare eller typ av enhet.