Vad är SkolID?

SkolID är ditt unika användarkonto för säker och smidig inloggning till skolrelaterade system och tjänster.

Syftet är att låta alla som har behov av att hantera olika skolrelaterade tjänster göra detta på ett smidigt, säkert och enkelt sätt.

För en bättre skola, helt enkelt.